فناوری اطلاعات آماد

شماره ثبت : 431482

۱) نصب دستگاه بلوتوث آماد در بیمارستان افضلی پور کرمان

خانه // اخبار آماد // ۱) نصب دستگاه بلوتوث آماد در بیمارستان افضلی پور کرمان

۱) نصب دستگاه بلوتوث آماد در بیمارستان افضلی پور کرمان

    ۱) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ دستگاه بلوتوث آماد در بیمارستان افضلی پور کرمان نصب و راه اندازی گردید