فناوری اطلاعات آماد

شماره ثبت : 431482

۲) نصب دستگاه بلوتوث آماد در بیمه حافظ

خانه // اخبار آماد // ۲) نصب دستگاه بلوتوث آماد در بیمه حافظ

۲) نصب دستگاه بلوتوث آماد در بیمه حافظ

    ۲) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ دستگاه بلوتوث آماد در بیمه حافظ نصب و راه اندازی گردید