فناوری اطلاعات آماد

شماره ثبت : 431482

۳) نصب دستگاه بلوتوث وایرلس آماد در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

خانه // اخبار آماد // ۳) نصب دستگاه بلوتوث وایرلس آماد در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۳) نصب دستگاه بلوتوث وایرلس آماد در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه