فناوری اطلاعات آماد

شماره ثبت : 431482

۰)دستگاه بلوتوث آماد در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

خانه // اخبار آماد // ۰)دستگاه بلوتوث آماد در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

۰)دستگاه بلوتوث آماد در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

    در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ یک عدد دستگاه بلوتوث آماد در سازمان اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور راه اندازی گردید