فناوری اطلاعات آماد

شماره ثبت : 431482

۲) راه اندازی دستگاه بلوتوث آماد در واحد کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

خانه // اخبار آماد // ۲) راه اندازی دستگاه بلوتوث آماد در واحد کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

۲) راه اندازی دستگاه بلوتوث آماد در واحد کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

    خرسندیم دستگاه بلوتوث آماد در واحد کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف نصب و راه اندازی گردیده است